Gerek yaşanan nakit sıkıntılarını ortadan kaldırmak, gerek taksitli alışveriş yapmak gerek de nakit para olmadığı zamanlarda alışveriş yapabilmek için kredi kartları kullanılmaktadır. Kredi kartları ülkemizde çok yaygın bir şekilde kullanılmakta ve bir kişinin birden fazla kredi kartı kullandığı durumlara sıklıkla rastlanmaktadır. Esasında doğru kullanıldığı zaman kredi kartları insanların yaşamlarını kolaylaştıran bir ödeme aracı olabilmektedir.

Ancak çoğu zaman kontrolsüz kullanılan kredi kartları, borçlanmayı arttırmakta ve gereksiz yere faiz ödemeleri yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Kredi kartları ile yapılan harcamalar düzenli bir şekilde ödenmediği takdirde kredi kartı gecikme faizi üzerinden yapılan hesaplama toplam borcun üzerine eklenerek müşteriden tahsil edilir. Kredi kartı gecikme faizi borcun zamanında ödenmediği veya tamamının ödenmediği durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Kredi Kartı Alışveriş Faizi

Kredi kartı gecikme faizi farklı şekillerde müşterilere yansıtılabilmektedir. Bu faizlerden bir tanesi alışveriş faizidir. Yapılan herhangi bir alışverişin kredi kartı ile yapılması durumunda, karttan çekilen tutar hesap özetine direk olarak yansıtılır. Bu durumda kredi kartı ile yapacağınız her alışverişe kredi kartı gecikme faizi uygulanmaz. Her kredi kartının belirli bir hesap kesim tarihi bulunmaktadır. Bu tarih genellikle 30 günlük bir süreyi kapsar. Bu 30 günlük süre zarfında kredi kartınız ile yaptığınız tüm alışverişler hesap özetine yansıtılır. 30 gün boyunca kredi kartı ile yapılan alışverişlerin 10 gün içerisinde ödemesi yapılmalıdır.

Bildirilen son ödeme tarihine kadar, asgari tutarın üzerinde veya asgari tutar kadar ödeme yapılması zorunludur. Aksi takdirde kredi kartı gecikme faizi bir sonraki hesap özetine yansıtılır. Hesap özetinde yer alan toplam tutardan daha az bir miktar ödeme yapıldığı zaman, kalan toplam borcunuz üzerinden (taksitli işlemler de dahil olmak üzere)alışveriş faizi diğer bir ismi ile akdi faiz hesaplanır.

Örnek Alışveriş Faizi Hesaplaması

Kredi kartı gecikme faizi türlerinden bir tanesi olan akdi faiz, toplam tutarın altında bir ödeme yapıldığı zaman hesaplanır. Diğer bir deyişle asgari tutarı ödeseniz bile, kredi kartı gecikme faizi ödemek zorundasınızdır. Toplam borçtan, ödediğiniz borç düşülür ve kalan borç üzerinden bankanın belirlediği oranlarda kredi kartı gecikme faizi hesaplanarak bir sonraki hesap özetine yansıtılır.

Örneğin bir hesap dönemi boyunca kredi kartı ile 1000 TL’lik alışveriş işlemi gerçekleştirdiniz. Hesap kesim tarihiniz ayın 1’i son ödeme tarihiniz de aynı ayın 10’u olsun. Ödeme tarihleri içerisinde, o ay için sadece asgari tutar olan 250 TL’yi kredi kartınıza yatırdınız. Bu durumda banka, kalan tutar için kredi kartı gecikme faizi uygulayacaktır. Geriye kalan borç tutarı olan 750 TL için banka ayın 1’i ile 10’u arasında aylık % 2,02 oranında bir kredi kartı gecikme faizi uygulayacaktır. Hesaplanan bu tutar bir sonraki ayın ekstresine yansıtılacaktır.

Kredi Kartı Nakit Faizi

Kredi kartı temel olarak bir ödeme aracı olmakla beraber, bankalar müşterilerin nakit ihtiyaçlarını kredi kartı ile karşılayabilmektedir. Bankalar müşterilerine verdikleri kredi kartlarında belirli bir limiti alışveriş için, belirli bir limiti de nakit çekim için belirlerler. Yani kredi kartınız ile 1000 TL’lik alışveriş limitiniz ve 500 TL’lik bir nakit çekim limitiniz olabilir. Nakit sıkıntısı çekilen dönemlerde kredi kartı ile nakit çekme yöntemi tercih edilebilmektedir. Bu durumda banka çekilen paraya günlük olarak bir faiz uygulamaktadır. Borcun ödenmediği her gün için kredi kartı gecikme faizi hesaplanmakta ve borca eklenmektedir.

Paranın çekildiği gün kredi kartı gecikme faizi işlemeye başlar ve borç ödeninceye kadar devam eder. Bankalar kredi kartı ile yapılan nakit çekim işlemlerinde, kredi kartı gecikme faizi ile beraber nakit çekim komisyonu ya da farklı bir isim altında bir ek ücret de talep etmektedir. Dolayısıyla çok zorda kalınmadığı takdirde, kredi kartı ile nakit çekme işleminden uzak durmak gerekmektedir. Aksi takdirde hem kredi kartı gecikme faizi hem de nakit çekim ücreti gibi ekstra ücretleri ödemek zorunda kalınabilir. Bunun önüne geçmek için borç çekildikten çok kısa bir süre sonra ödeme yapılması gerekir. Çünkü nakit çekimlerde kredi kartı gecikme faizi her gün için ayrı olarak hesaplanmaktadır.

Kredi Kartı Gecikme Faizi

Kredi kartı dönem borcunun asgari tutarının altında ödeme yapılması veya hiç ödeme yapılmaması durumunda kredi kartı gecikme faizi uygulanmaktadır. Son ödeme tarihine kadar yapılmayan ödemelerde uygulanan bu gecikme faizi günlük bakiye üzerinden hesaplanmaktadır. Ödeme yapıldıktan sonra kalan hesap bakiyesinin asgari tutarını aşan kısmı için de akdi faiz uygulanmaktadır. Yani kredi kartı dönem borcunun asgari tutarının altında bir ödeme yapılması yüksek tutarda bir kredi kartı gecikme faizi ödeneceği anlamına gelmektedir. Gelir ve harcama dengesinin iyi kurulması, bütçeyi aşan harcamaların yapılmaması gerekir.

Örnek Kredi Kartı Gecikme Faizi Hesaplaması

Yukarıda belirtildiği gibi, kredi kartı ile yapılan alışverişlerden farklı gecikme faizleri alınmaktadır. Borçların zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi kredi kartı gecikme faizi ile karşılaşılmasına neden olmaktadır. Aylık dönem borcunun hesaplanan asgari tutarının da altında bir ödeme yapılması, hem akdi faiz hem de kredi kartı gecikme faizi ödenmesine sebep olmaktadır. Ödeme yapılan tutar asgari ödeme tutarından düşülür kalan tutar için akdi faiz uygulanır. Tüm borç üzerinden de ayrı bir kredi kartı gecikme faizi uygulanarak bir sonraki hesap özetine yansıtılır.

Örneğin, ayın 1’inde kesilen hesap özeti borcu 1000 TL olsun. Bu borcun asgari tutarı 250 TL olacaktır. Yaşanan maddi sıkıntı sebebiyle sadece 100 TL ödeme yapıldığını var sayarsak; asgari tutarın geriye kalan 150 TL’lik kısmı için akdi faiz uygulanacaktır. Ayrıca kredi kartı gecikme faizi toplam borcun geriye kalan 750 TL’lik kısmı için de hesaplanacak ve bir sonraki ekstreye yansıtılacaktır.

Dönem Borcunun Tamamı Ödenirse Faiz Yok

Kredi kartını doğru ve hesaplı bir şekilde kullanan kişiler kredi kartı gecikme faizi ödemek zorunda kalmayacaklardır. Normal kredilerden farklı olarak, kredi kartı borcunuzun tamamını zamanında ödediğiniz takdirde herhangi bir faiz ödemek zorunda kalmayacaksınız. Bankadan bir kredi çektiğiniz zaman bu kredi taksitlerini zamanında ödeseniz bile bir miktar faiz hesaplanmış olduğu için sizden tahsil edilecektir. Ancak kredi kartında bu durum yoktur. Harcanan tutarların son ödeme tarihi içerisinde ödenmesi halinde kredi kartı gecikme faizi uygulanmamaktadır. Dolayısıyla kredi kartını doğru bir şekilde kullanmak kişiye zarar değil fayda sağlayacaktır.

Kredi Kartını Doğru ve Hesaplı Bir Şekilde Kullanın

Kredi kartı gecikme faizi ödememek için, kredi kartlarını makul bir şekilde kullanmak gerekir. Ay sonunda ödeyemeyeceğinizi düşündüğünüz tutarlarda harcamayı yapmamaya özen gösterin. Asgari ödeme miktarını ödeseniz daha kredi kartı gecikme faizi uygulanacağını unutmayın. Ancak dönem borcunuzun tamamını öderseniz herhangi bir faiz hesaplaması yapılmaz. Kredi kartı ile nakit para çekme işlemini mümkün olduğunca yapmamaya gayret gösterin. Şayet nakit çekim yaptıysanız, çekilen parayı en kısa sürede ödeyin. Çünkü nakit çekimlerde borcu ödemediğiniz her gün için faiz uygulanacaktır.